Evropský Certifi kát Důvěryhodnosti Firem 2019

Evropský certifikát Důvěryhodnosti Firem je ocenění, kteným společnost Centrum průzkumu firem s.r.o. oceňuje firmy, na které se nenašly žádné negativní ohlasy na internetových portálech. Takové firmy jsou považovány za spolehlivé a důvěryhodné.

Evropský Certifikát důvěryhodnosti firem 2019